Welcome to FXVC

We are glad that you would like to use FXVC for online trading.
Unfortunately, Finteractive Limited is not permitted to provide regulated financial services to residents of the United Kingdom.

Already have an account?
Welkom bij FXVC

Gstaad Brokers Ltd wordt geregeld door de FSA Seychelles met vergunningsnr.: SD071.
Door te klikken op “Ik wil doorgaan” wordt u doorgeleid naar de website van Gstaad Brokers Ltd en bevestigt u dat u deze informatie hebt gelezen en begrepen en dat u deze website op uw eigen initiatief bezoekt zonder aanmoediging en/of verzoek van Gstaad Brokes Ltd en/of zijn vertegenwoordigers.

Ask – Vraag

Dit is de huidige marktprijs van een waarde tegen dewelke de markt zal verkopen. Prijzen worden op twee manieren genoteerd, als bieden/vragen. De vraagprijs staat ook bekend als het aanbod. In de CFD-handel is de vraagprijs de prijs tegen dewelke een handelaar het contract kan kopen. Als de notering van GOUD 1250/1252 is, is het genoteerde product GOUD en de vraagprijs is 1252 voor een eenheid van de onderliggende waarde.

Asset – Vermogensobject

Een aandeel, grondstof, munt of index.

Asset Index – Vermogensobjectenregister

Dit is een lijst van al onze onderliggende waarden met een omschrijving van wat elk vermogensobject is. Als u meer wil weten over onze onderliggende waarden, kijkt u hier in het register.

Bar Chart – Staafdiagram

Dit is een van de populairste soorten financiële grafieken. Elke staaf op het diagram vertegenwoordigt de open, hoge, lage en close-prijs voor die tijdsspanne die getoond wordt als een staaf. Dit soort grafiek wordt soms een OHLC genoemd.

Bear Market – Dalende markt

Een dalende markt is een algemene daling in de aandelenmarkt gedurende een bepaalde tijdsspanne.

Bid – Bod

De biedprijs hangt samen met de vraagprijs. Alle verhandelde activa worden genoteerd in een bod/vraag-content. De biedprijs is de prijs waarvoor u een product kan verkopen. De biedprijs vertegenwoordigt ook de prijs waartegen een handelaar het product kan verkopen. Kijk bij marges voor meer informatie.

Bull Market – Haussemarkt

Een haussemarkt is de positieve zijde van de markt of een waarde, als er verwacht wordt dat de dingen gaan stijgen en positief blijven.

Candlestick – Kaarsdiagram

Dit is een van de oudste diagrammen en een handelssysteem. Japanse kaarsdiagrammen werden in de 18e eeuw ontworpen door rijsthandelaars. Een kaarsdiagram wordt getekend op een financieel diagram en vertegenwoordigt de beweging van een activum in een specifieke periode. De lonten staan voor de hoogten en laagten en het lichaam van de kaars toont de beweging tussen de open en close. Kaarsdiagrammen worden gekleurd in stijgende en dalende kleurencodes, afhankelijk van het feit of de prijs van open naar close steeg of van open naar close daalde. Er bestaan meer dan 32 afzonderlijke kaarspatronen die een fantastisch inzicht bieden.

Chart – Diagram

Voor elke waarde kunt u een diagram met prijsbewegingen uitzetten over een specifieke periode. Dit is een belangrijk instrument dat handelaars toelaat om voormalige prijzen te analyseren en de toekomstige activiteit te voorspellen. Een grafiek is een beeld of afbeelding van de prijsbewegingen. Patronen komen tot ontwikkeling op grafieken en helpen handelaars om de beweging van de markt en de handelaarspsychologie te begrijpen.

Close

Close betekent het einde van een handelsperiode, op de aandelenmarkt is dit het einde van de handelsdag maar in Forex, waar handelaars 24 uur per dag handelen, kan dit het einde van een periode zijn (zoals bij een verlenging van de handel) of het einde van de dag om middernacht. Close is ook wat u doet als u uw positie wil beëindigen. Het proces van het stoppen (close) van een echte transactie door een transactie uit te voeren is precies het tegenovergestelde van de open handel.

Commodities- Grondstoffen

Grondstoffen zijn verhandelbare goederen of diensten die geproduceerd worden om aan een behoefte te voldoen, ongeacht of het om een wens of een echte behoefte gaat. Grondstoffen zijn ook onderling verwisselbaar met andere van dezelfde soort. Op de financiële markten zijn grondstoffen energie, metalen, landbouwproducten en meer. Speculanten kopen en verkopen grondstoffen, maar nemen ze gewoonlijk nooit in ontvangst.

Contract

Op de grondstoffenmarkt beleggen handelaars in contracten voor activa, dat is nodig om de activa gestandaardiseerd te houden en het speculeren te vergemakkelijken. In een CFD-context is het contract de definitie van het activum dat verhandeld wordt en de regels en specificaties voor de handel in dat activum.

Contract For Difference (CFD)- contract voor verschil

Een CFD is een beleggingsstijl die een bepaald soort derivaat beschrijft dat blootstelling geeft aan de verandering in waarde van een onderliggende waarde. CFD‘s geven handelaars de kans om hun kapitaal als hefboom te gebruiken en bieden alle voordelen van de handel in effecten zonder feitelijk eigenaar te zijn van het product. Kijk bij hefboomwerking voor meer informatie. CFD‘s of contract voor verschil is een van de snelst groeiende beleggingsinstrumenten ter wereld en wordt gereguleerd door de bevoegde financiële autoriteiten. (FSA)

Currency – Munteenheid

Een van de 4 soorten onderliggende waarden. Munten komen altijd in paren. De drie soorten paren zijn: grote, kleine en exotische. Voorbeelden zijn onder meer: EUR/USD, USD/CAD en andere.

Demo

In de meeste gevallen is een demorekening een risicoloze handelsaccount die met demogeld, geen echt geld, werkt en een handelaar toelaat om het platform te testen en te leren hoe een transactie wordt uitgevoerd. Demorekeningen worden ook door ervaren handelaars gebruikt om een strategie te testen en om nieuwe strategieën te ontwikkelen in een risicoloze omgeving.

Expiry Price – Uitvoerprijs

Het tijdstip en de dag waarop uw CFD wordt gesloten en automatisch wordt afgehandeld, dus het einde van de contractperiode. Als u uw positie wenst te verlengen, kunt u aangeven dat u een verlenging wenst. Er is geen vervaldatum/tijdstip, als uw positie een rolling contract is (loopt tot iemand beslist om het te beëindigen). De meeste CFD-contracten hebben geen vervaldag, tenzij er een ontworpen of gevraagd wordt.

Forex

Forex, Fx of de wisselmarkt is het kopen en verkopen van munten van regeringen over de hele wereld die via de centrale banken worden verwerkt. De Forex-markt is een onderhandse markt die bestaat uit computers overal ter wereld die de transacties vergemakkelijken. Op deze markt wordt naar schatting dagelijks $ 7 miljard verhandeld.

Index

Investopedia beschrijft een index als een statistische meting van de veranderingen in een aandelenportefeuille die een deel van de algemene markt vertegenwoordigt. De DAX, de ASX200 en de Dow Jones zijn voorbeelden van beursindexen. Het is belangrijk om op te merken dat een index niet meer dan een lijst van aandelen is, iedereen kan er een opmaken.

Investment – Belegging

Het bedrag dat in een specifieke optie wordt belegd.

Leverage – Hefboom(werking)

Dit is een van de belangrijkste concepten die een handelaar moet begrijpen en het is de ruggengraat van de CFD en Forex-handel. Dankzij de hefboomwerking kan een handelaar zijn belegging uitbreiden, omdat hij slechts een klein percentage van de waarde van de transactie hoeft te storten. Het geld dat nodig is om een handel veilig te stellen heet een marge. Een voorbeeld: als u een positie met een waarde van $ 10.000 opent door een marge-inleg van $ 1000 te betalen, is de verhouding schuld/eigen middelen 10:1. Ook bekend als hefboom(werking).

Limit Order – Limietorder

De verschillende soorten marktorders begrijpen is van cruciaal belang, als u gaat handelen. Een limietorder is een order om uw positie af te sluiten, als de markt tot een bepaalde prijs stijgt. Het kan ook winst nemen worden genoemd. U kunt een limietorder gebruiken om automatisch winst te nemen op een positie als de prijs uw aangegeven doel bereikt. Dit is de andere zijde van een stop-loss die u beschermt tegen grote verliezen.

Long-term – Langetermijn

Dit is een soort belegging die bedoeld is om transacties uit te voeren die een aantal dagen open zullen blijven. Deze posities hebben een vervaldatum van ettelijke weken of zelfs maanden.

Open

In de financiële wereld bestaan er twee definities van open; het is wanneer een beurs opent elke dag of de tijdsspanne, maar het is ook als u een aandeel koopt of verkoopt of uw CFD-positie opent.

Oscillator

Oscillatoren zijn technische analyse-instrumenten die overgekochte en oververkochte marktomstandigheden betekenen. Een paar van de bekendste oscillatoren zijn RSI, Stochastics en MACD.

Pip

Pips zijn de kleinste bewegingseenheden van een waarde. Pips ontstonden op de Forex-markt en worden ook gebruikt in de prijs van een CFD. Pip verwijst naar cijfers die aan het vierde cijfer na de komma worden toegevoegd of afgetrokken. Een prijseenheid staat bekend als een punt. Uw winst/verlies wordt berekend als de verandering in punten vermenigvuldigd met de eenheid die u verhandeld hebt.

Sell Order – Verkooporder

Als de handelaar een neerwaartse richting heeft gekozen voor de prijs van de waarde.

Short

Het tegenovergestelde van lang; het betekent een waarde of een dalende markt verkopen. Een beleggingspositie die voordeel heeft van een daling van de marktprijs. Als de basisvaluta van het paar verkocht is, wordt gezegd dat de positie short is. U hoopt dat de markt daalt.

Slippage – Slip

Dit is het verschil tussen de prijs die gevraagd werd en de prijs die verkregen is, hoofdzakelijk door veranderende marktvoorwaarden. Activa bewegen voortdurend en de prijs die op het platform wordt getoond is die van dat moment, maar de prijs als u een order plaatst, kan lichtjes veranderd zijn, omdat het een paar seconden duurt voordat u een order invoert en voltooit, terwijl de markt nooit stilzit.

Spread-Marge

De marge is het verschil tussen de VRAAG- en BIEDprijs van een waarde. Alle activa worden in een VRAAG/BIED-scenario genoteerd. Om dat beter te begrijpen kunt u bieden en vragen opzoeken in de woordenlijst. De marge is klein, maar kan uw winsten aantasten of uw verliezen vergroten, omdat u twee kanten van een transactie moet uitvoeren om een positie te openen en af te sluiten. De marges van de meest voorkomende verhandelde activa zijn relatief klein.

Stocks – Aandelen

Een van de 4 soorten onderliggende waarden. Aandelen zijn delen van een bedrijf die mensen kunnen kopen. Bedrijven zoals Apple, Sony, Disney en andere worden doorgaans allemaal op de aandelenbeurs verhandeld.

Stop-loss – Stop-verlies

Dit is een cruciale stap als u een transactie uitvoert om bescherming te bieden tegen onverwachte negatieve marktbewegingen en het is een onderdeel van uw risicobeheerstrategie. Een stop-loss is een computercommando dat wordt ingevoerd als u uw transactie uitvoert en die het platform beveelt om uw positie af te sluiten, als de markt in uw nadeel beweegt. U stelt het niveau in en u kunt deze instelling veranderen als u wenst. Het beschermt u tegen onverwachte pieken en paniek op de markt.

Strike Price-Uitoefenprijs

De prijs van de markt, wanneer een optie wordt geopend.

Trading Alerts – Handelsmeldingen

Handelsmeldingen, ook bekend als signalen, zijn meldingen die handelaars suggesties geven over de onderliggende waarde en de richting die winstgevend zou kunnen zijn, als er een positie wordt geopend.