Welcome to FXVC

We are glad that you would like to use FXVC for online trading.
Unfortunately, Finteractive Limited is not permitted to provide regulated financial services to residents of the United Kingdom.

Already have an account?
Witamy w FXVC

Gstaad Brokers Ltd jest regulowana przez FSA Seychelles z nr licencji: SD071.
Po kliknięciu „Chcę kontynuować” nastąpi przekierowanie na stronę Gstaad Brokers Ltd i użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze zawiadomienie i odwiedza tę stronę z własnej inicjatywy bez zachęty i/lub nakłaniania ze strony Gstaad Brokers Ltd i/lub któregokolwiek z jej przedstawicieli.

Wypełnij swój profil

Weryfikacja profilu

Weryfikacja profilu i rozpoczęcie podróży handlowej zajmuje dwie minuty.

credit-card

Twoje dane osobowe zostaną przetworzone w celu utworzenia profilu inwestora zgodnie z wymogami przepisów i będą traktowane jako poufne

Zaktualizuj swoje dane osobowe zgodnie ze swoim paszportem lub dowodem osobistym.

Zaktualizuj swoje dane osobowe, aby odpowiadały pełnemu adresowi zamieszkania.

Podaj TIN (numer identyfikacyjny podatnika)
See examples of official documents showing the TIN for HERE

Możesz teraz pominąć ten krok i wrócić do niego później.

Chcielibyśmy ocenić Twój poziom wiedzy na temat złożonych instrumentów pochodnych i handlu przy użyciu dźwigni.

Sprawdź poprawną odpowiedź.

Czy masz doświadczenie w pracy z instrumentami handlowymi lub z produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, takimi jak CFD?

Czy posiadasz wiedzę z zakresu handlu?

Warning:Based on the information you have submitted, please note that you do not appear to possess the appropriate knowledge and experience to deal in the financial instruments and services the company offers, since these are considered as complex products. Should you still wish to continue please note that you are proceeding at your own risk and responsibility.

Jakie jest Twoje źródło dochodów?

Twoja odpowiedź zostanie uznana za źródło finansowania Twojej inwestycji

Jaki jest twój zawód?

Jaki jest Twój roczny przychód netto?

Ile posiadasz gotówki oraz aktywów płynnych?

Dlaczego o to pytamy? Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że nasi klienci inwestują w miarę swoich możliwości finansowych. Zapewniamy, że te informacje są ściśle poufne

Możesz zacząć inwestować wpłacając kwoty do 2000 €.

Uzupełnij swój profil teraz, aby usunąć ograniczenia wpłat

Zweryfikuj teraz swoje konto, a będziesz mógł skorzystać z

  • Usunięto limit wpłat
  • Zweryfikowany znacznik wyboru

WAŻNE:

Na podstawie odpowiedzi jakich udzieliłeś w kwestionariuszu, stwierdzamy, że nie posiadasz wystarczającej wiedzy i doświadczenia w zakresie handlu. Chcemy zauważyć, że działasz na własne ryzyko. Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś nasze oświadczenie dot. ujawniania ryzyka.

Przeczytaj więcej o ryzyku związanym z transakcjami TUTAJ

Brakujące informacje

Nieprawidłowy numer podatnika (TIN). Format numeru podatnika (TIN) nie jest zgodny ze specyfikacją twojego kraju.